Post Image

Hướng dẫn sử dụng phím tắt Wilcom

Phím tắt Wilcom là một phần rất quan trọng trong phần mềm thiết kế thêu Wilcom. Nó giúp cho các bạn tăng tốc độ làm việc, tiếp cận và ra lệnh cho máy tính thực hiện các tác vụ nhanh chóng hơn, chuyên nghiệp hơn. Phần mềm Wilcom cũng như rất nhiều các ứng dụng […]

Post Image

Mẫu thêu vi tính

Mẫu thêu vi tính là gì? Mẫu thêu vi tính là một file được tạo ra từ một phần mềm đồ họa chuyên biệt. Ví dụ Wilcom, Tajima, Embird, Hatch…. Các phần mềm đồ họa này được xây dựng để tạo ra các công cụ hỗ trợ cho quá trình thiết kế được nhanh hơn, […]

error: Content is protected !!