Post Image

Mẫu thêu vi tính

Mẫu thêu vi tính là gì? Mẫu thêu vi tính là một file được tạo ra từ một phần mềm đồ họa chuyên biệt. Ví dụ Wilcom, Tajima, Embird, Hatch…. Các phần mềm đồ họa này được xây dựng để tạo ra các công cụ hỗ trợ cho quá trình thiết kế được nhanh hơn, […]