Hướng dẫn sử dụng Tajima TMFD

Bài viết liệt kê một phần chưa đầy đủ hướng dẫn sử dụng Tajima TMFD. Một dòng máy thêu Nhật cổ điển xuất hiện tại Việt Nam từ giữa những 1996 – 1998. Click vào “▶“để xem chi tiết THAO TÁC BỘ NHỚ NẠP MẪU TỪ MÁY TÍNH / BĂNG GIẤY VÀO BỘ NHỚ Di […]

Mã lỗi máy Tajima TMFD

Năm tháng cũng sẽ bào mòn tất cả, và các lỗi máy Tajima TMFD vẫn sẽ đến từ nhiều phía. Mỗi một lỗi đều có các định danh riêng dưới dạng code lỗi. Mã này sẽ giúp người sử dụng hoặc thợ kỹ thuật có thể chẩn đoán, khoanh vùng sửa chữa nhanh chóng. Bảng […]

error: Content is protected !!