Mã lỗi máy Tajima TMFD

Năm tháng cũng sẽ bào mòn tất cả, và các lỗi máy Tajima TMFD vẫn sẽ đến từ nhiều phía. Mỗi một lỗi đều có các định danh riêng dưới dạng code lỗi. Mã này sẽ giúp người sử dụng hoặc thợ kỹ thuật có thể chẩn đoán, khoanh vùng sửa chữa nhanh chóng. Bảng […]