Post Image

Làm sao để có báo giá thêu tốt? (P4)

Để có giá thêu tốt, các bạn cần lưu ý thêm những vấn đề sau đây. Nó cũng là yếu tốt ảnh hưởng đến năng suất và giá thành sản phẩm. Vị trí Như các bạn nhìn thấy trên hình. Mẫu thêu chim này không quá phức tạp. Nhưng vị trí thêu lại là vấn […]